Table Tennis BITS Goa

Our Team

Aditya Ketkar
Dhruv Kaluskar
Parth Deshpande
Jay Kamat
Shubhank Maheshwari
Siddhant Parekh
Jineet Desai
Aditya Bidwai
Urvil Jivani
Mayank Sharma
Chandrashekhar
Kedar Phutane
Shreyans Sancheti
Mohit Mada
PadhmaPriya N
Harshil Jain

Aditya Ketkar (C)

Dhruv Kaluskar (VC)