Squash Team

1)Varad Naik (Captain)
2)Raj Goshar
3)Ritvik Puranik
4)Vaibhav Sridhar
5)Miheer Joshi
6)Kaustubh Tanksale
7)Shreyas Audholia
8) Tahaa Nizam
9) Dhruv
10) Mayank Manuja