Venkat Akshat Bollapragada

Boys Captain

Ph: +91 88050 14839
f20170500@goa.bits-pulani.ac.in

Bhargavi Dwivedi

Girls Captain

Ph: +91 78741 10909
bhargavid333@gmail.com

Piyush Sanjeev Agarwal

Boys Vice Captain

Ph: +91 90280 12394
piyushagarwal0398@gmail.com

Sashya Sinha

Girls Vice Captain

Ph: +91 78878 58490
f20171930@goa.bits-pilani.ac.in

Anusha Pradhan

Girls Vice Captain

Ph: +91 96045 02150
anusha.pradhan14@gmail.com