Cricket Boys BITS Goa

Our Team

Sai Krishna(VC)
Shiv Kumar
Yash Patel
Yash Paliwal
Kshitij Nawandar
Piyush Mane
Harshal Marathe
Advitiya Srivastava
Ankit Mallapppa
Ritik Bansal
Mohammed Abid
Ashish Rana
Ayush Mishra
Saurabh Raj
Pranjal Srivastava

Kartik Kumar (C)