Ultimate Frisbee Club BITS Goa

Our Team

Kanishk Kumar Spirit Captain
Shruti Spirit Captain
Akhil Nori Captain
Unay Shah Coordinator
Aditya Jha
Arpit Jain
Ishav Punia
Jiwesh Kushal
Karan Mantri
Mahima Samant
Mayank Khandelwal
Ria Arora
Rinal Praveen
Vineeta Sajnani
Krishna Kamath
Jay Lohia
Joshua Thampy
Nishantika Garg
Ananya Haritsa
Animesh Sahoo
Gunjan Arora
Naman Agarwal
Priya Deshpande
Varun Shah
Aditi Umashankar
Anagh Gupta
Aman Jain
Divakar Rai
G P Mohith Chowdary
Nishtha Goyal
Parmesh Mathur
Shrilaxmi Patil
Sugam Agrawal
Vishwanath Kilari
Vyshnavi Badrinarayan

Akhil Nori (C)

Unay Shah (Coordi)