Badminton Boys BITS Goa
Our Team

Sahil Taparia
Akshat Pagey
Pranav Natu
Arpit Pradhan

Ishaan Verma
Aashutosh Joshi
Darshan Hegde
Sakar Chugh
Pawan Chawhan

Ashutosh Adhikari
Shreyas Nishal
Chinmay Choukse

Anshit Garg
Vivek Gupte

Darshan Hegde (Captain)

Badminton Girls BITS Goa
Our Team

Captain: 
Manasi Gude
Vice Captains: 
Sara Haris
Samruddhi Bothara
Members:
Rajvi Sampat
Apeksha Dixit
Padhmapriya N
Joushita 
Shivani Gupta
Charvi Gupta

Manasi Gude